אירועי בית דניאל דצמבר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1ג' כסלו
אירועים בתאריך 1 בדצמבר 2019
2ד' כסלו
אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2019
3ה' כסלו
אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2019
4ו' כסלו
5ז' כסלו
6ח' כסלו
7ט' כסלו
אירועים בתאריך 7 בדצמבר 2019
8י' כסלו
אירועים בתאריך 8 בדצמבר 2019
9י"א כסלו
אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2019
10י"ב כסלו
אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2019
11י"ג כסלו
12י"ד כסלו
13ט"ו כסלו
14ט"ז כסלו
אירועים בתאריך 14 בדצמבר 2019
15י"ז כסלו
אירועים בתאריך 15 בדצמבר 2019
16י"ח כסלו
אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2019
17י"ט כסלו
אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2019
18כ' כסלו
19כ"א כסלו
20כ"ב כסלו
21כ"ג כסלו
אירועים בתאריך 21 בדצמבר 2019
22כ"ד כסלו
חנוכה: א׳ נר
אירועים בתאריך 22 בדצמבר 2019
23כ"ה כסלו
חנוכה: ב׳ נרות
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019
24כ"ו כסלו
חנוכה: ג׳ נרות
אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2019
25כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2019
26כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
אירועים בתאריך 26 בדצמבר 2019
27כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019
28ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2019
29א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2019
30ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2019
31ג' טבת
אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2019