אירועים ב-16.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה