גנים ובתי ספר בית ספר אוסישקין

בית ספר אוסישקין  בתל -אביב

מחלקת החינוך של בית דניאל ובית הספר אוסישיקין מקיימים הרבה שנים רצופות שיתוף פעולה פורה. האקלים החינוכי בבית הספר, השפה, הטקסים, שעות הלימוד הרבות והנחייה, מנחילים בדרכים מגוונות וחווייתיות תרבות עברית וחוויה יהודית בבית הספר. הכיתות השונות לומדות נושאים מגוונים ומושגי יסוד בעולם היהודי תוך היכרות עם ארון הספרים היהודי, כלים פרשניים ייחודיים (כמו חברותא, אמנות יהודית ומדרש-דרמה), מתוך מחשבה חופשית ופתוחה.

שותפים מלאים להוראה ולעשייה הן מחנכות הכיתה והורים פעילים, שבצעדים משותפים מובילים את בית הספר למודל חינוכי יהודי ייחודי הפועל היום בתל אביב- יפו המשמש השראה לבתי ספר נוספים.

התכנית מאושרת ונתמכת ע"י משרד החינוך