לוח אירועים דצמבר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1ג' כסלו
אירועים בתאריך 1 בדצמבר 2019
2ד' כסלו
אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2019
3ה' כסלו
אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2019
4ו' כסלו
אירועים בתאריך 4 בדצמבר 2019
5ז' כסלו
6ח' כסלו
אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2019
7ט' כסלו
אירועים בתאריך 7 בדצמבר 2019
8י' כסלו
אירועים בתאריך 8 בדצמבר 2019
9י"א כסלו
אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2019
10י"ב כסלו
אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2019
11י"ג כסלו
12י"ד כסלו
13ט"ו כסלו
אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2019
14ט"ז כסלו
אירועים בתאריך 14 בדצמבר 2019
15י"ז כסלו
אירועים בתאריך 15 בדצמבר 2019
16י"ח כסלו
אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2019
17י"ט כסלו
אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2019
18כ' כסלו
19כ"א כסלו
אירועים בתאריך 19 בדצמבר 2019
20כ"ב כסלו
אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2019
21כ"ג כסלו
אירועים בתאריך 21 בדצמבר 2019
22כ"ד כסלו
חנוכה: א׳ נר
אירועים בתאריך 22 בדצמבר 2019
23כ"ה כסלו
חנוכה: ב׳ נרות
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019
24כ"ו כסלו
חנוכה: ג׳ נרות
אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2019
25כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2019
26כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
אירועים בתאריך 26 בדצמבר 2019
27כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019
28ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2019
29א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2019
30ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2019
31ג' טבת
אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2019אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2019