דלג לתוכן

מדיניות ביטולים מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול השתתפות באירועים

אירוע חד פעמי – אם הביטול הוא עד 48 שעות לפני מועד תחילת הפעילות (72 שעות במקרה של פעילות ביום ראשון) – יינתן החזר מלא. לא ניתן לקבל החזר על ביטול פחות מ – 48 שעות (או 72 כאמור) לפני מועד הפעילות.

בקשה לביטול יש לבצע על ידי שליחת דוא"ל לכתובת info@beit-daniel.org.il . תאריך קבלת הבקשה ייחשב כתאריך הקובע לביטול.

במידה והאירוע בוטל על ידי העמותה יינתן החזר מלא.

סדרת אירועים / קורס

(1) אם הביטול הינו תוך 14 ימים מיום הרישום / קבלת אישור מאתנו על הרישום ולא יאוחר מ- 7 ימים לפני תחילת המפגש הראשון – ינתן החזר בניכוי 5% מהתשלום, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

במקרה שהביטול נעשה פחות מ- 7 ימים לפני תחילת המפגש הראשון – יינתן החזר בניכוי החלק היחסי בגין המפגש הראשון + 5% דמי ביטול מתוך יתרת התשלום.

(2) אחרי תחילת קורס / סדרה:

במקרה שהודעת הביטול התקבלה עד המפגש השלישי (כולל) – יינתן החזר בניכוי החלק יחסי בגין האירועים שכבר התקיימו מתוך כלל אירועי הסדרה + 5% דמי ביטול מתוך יתרת התשלום.

החל מהמפגש הרביעי ואילך אין אפשרות ביטול ולא ניתן לקבל החזר.

* במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות אלינו מיידית, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

בקשה לביטול יש לבצע על ידי שליחת דוא"ל לכתובת info@beit-daniel.org.il . תאריך קבלת הבקשה ייחשב כתאריך הקובע לביטול.

במידה והסדרה בוטלה על ידי העמותה יינתן החזר מלא.

מדיניות ביטול חברות ודמי חבר

במקרה של תשלום חברות שנתי – ניתן לבטל חברות תוך 14 יום ממועד התשלום / קבלת אישור מאתנו על התשלום, לפי המאוחר. במקרה זה יינתן החזר בניכוי דמי ביטול 5% מכלל התשלום. לא ניתן לקבל החזר במקרה של ביטול לאחר 14 יום כאמור.

במקרה של תשלום חברות חודשי – ניתן לבטל בהודעה בת 35 ימים מראש ויבוטלו חיובים עתידיים בלבד.

בקשה לביטול יש לבצע על ידי שליחת דוא"ל לכתובת info@beit-daniel.org.il . תאריך קבלת הבקשה ייחשב כתאריך הקובע לביטול.