אירועי קהילת הלב דצמבר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1ג' כסלו
2ד' כסלו
3ה' כסלו
4ו' כסלו
5ז' כסלו
6ח' כסלו
אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2019
7ט' כסלו
8י' כסלו
9י"א כסלו
10י"ב כסלו
11י"ג כסלו
12י"ד כסלו
13ט"ו כסלו
אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2019
14ט"ז כסלו
15י"ז כסלו
16י"ח כסלו
17י"ט כסלו
18כ' כסלו
19כ"א כסלו
20כ"ב כסלו
אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2019
21כ"ג כסלו
22כ"ד כסלו
חנוכה: א׳ נר
23כ"ה כסלו
חנוכה: ב׳ נרות
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019
24כ"ו כסלו
חנוכה: ג׳ נרות
25כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2019
26כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
27כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019
28ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2019
29א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2019
30ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
31ג' טבת