אירועי קהילת 'דניאל' ביפו דצמבר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1ג' כסלו
2ד' כסלו
אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2019
3ה' כסלו
אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2019
4ו' כסלו
אירועים בתאריך 4 בדצמבר 2019
5ז' כסלו
6ח' כסלו
אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2019
7ט' כסלו
8י' כסלו
9י"א כסלו
אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2019
10י"ב כסלו
אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2019
11י"ג כסלו
12י"ד כסלו
13ט"ו כסלו
אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2019
14ט"ז כסלו
15י"ז כסלו
16י"ח כסלו
אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2019
17י"ט כסלו
אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2019
18כ' כסלו
19כ"א כסלו
אירועים בתאריך 19 בדצמבר 2019
20כ"ב כסלו
אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2019
21כ"ג כסלו
22כ"ד כסלו
חנוכה: א׳ נר
23כ"ה כסלו
חנוכה: ב׳ נרות
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2019
24כ"ו כסלו
חנוכה: ג׳ נרות
אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2019
25כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
26כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
27כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2019
28ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
29א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
30ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2019
31ג' טבת
אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2019