אירועי בית דניאל אוגוסט 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם אוגוסט 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ט תמוז
2א' אב
אירועים בתאריך 2 באוגוסט 2019
3ב' אב
אירועים בתאריך 3 באוגוסט 2019
4ג' אב
אירועים בתאריך 4 באוגוסט 2019
5ד' אב
אירועים בתאריך 5 באוגוסט 2019
6ה' אב
אירועים בתאריך 6 באוגוסט 2019
7ו' אב
8ז' אב
9ח' אב
אירועים בתאריך 9 באוגוסט 2019
10ט' אב
ערב תשעה באב
אירועים בתאריך 10 באוגוסט 2019
11י' אב
תשעה באב
אירועים בתאריך 11 באוגוסט 2019
12י"א אב
אירועים בתאריך 12 באוגוסט 2019
13י"ב אב
אירועים בתאריך 13 באוגוסט 2019
14י"ג אב
15י"ד אב
16ט"ו אב
טו באב
אירועים בתאריך 16 באוגוסט 2019
17ט"ז אב
אירועים בתאריך 17 באוגוסט 2019
18י"ז אב
אירועים בתאריך 18 באוגוסט 2019
19י"ח אב
אירועים בתאריך 19 באוגוסט 2019
20י"ט אב
אירועים בתאריך 20 באוגוסט 2019
21כ' אב
22כ"א אב
23כ"ב אב
אירועים בתאריך 23 באוגוסט 2019
24כ"ג אב
אירועים בתאריך 24 באוגוסט 2019
25כ"ד אב
אירועים בתאריך 25 באוגוסט 2019
26כ"ה אב
אירועים בתאריך 26 באוגוסט 2019
27כ"ו אב
אירועים בתאריך 27 באוגוסט 2019
28כ"ז אב
29כ"ח אב
30כ"ט אב
אירועים בתאריך 30 באוגוסט 2019
31ל' אב
אירועים בתאריך 31 באוגוסט 2019