אירועי בית דניאל אוגוסט 2021 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם אוגוסט 2021 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ג אב
אירועים בתאריך 1 באוגוסט 2021
2כ"ד אב
אירועים בתאריך 2 באוגוסט 2021
3כ"ה אב
אירועים בתאריך 3 באוגוסט 2021
4כ"ו אב
אירועים בתאריך 4 באוגוסט 2021
5כ"ז אב
אירועים בתאריך 5 באוגוסט 2021
6כ"ח אב
אירועים בתאריך 6 באוגוסט 2021
7כ"ט אב
אירועים בתאריך 7 באוגוסט 2021
8ל' אב
אירועים בתאריך 8 באוגוסט 2021
9א' אלול
אירועים בתאריך 9 באוגוסט 2021
10ב' אלול
אירועים בתאריך 10 באוגוסט 2021
11ג' אלול
אירועים בתאריך 11 באוגוסט 2021
12ד' אלול
אירועים בתאריך 12 באוגוסט 2021
13ה' אלול
אירועים בתאריך 13 באוגוסט 2021
14ו' אלול
אירועים בתאריך 14 באוגוסט 2021
15ז' אלול
אירועים בתאריך 15 באוגוסט 2021
16ח' אלול
אירועים בתאריך 16 באוגוסט 2021
17ט' אלול
אירועים בתאריך 17 באוגוסט 2021
18י' אלול
אירועים בתאריך 18 באוגוסט 2021
19י"א אלול
אירועים בתאריך 19 באוגוסט 2021
20י"ב אלול
אירועים בתאריך 20 באוגוסט 2021
21י"ג אלול
אירועים בתאריך 21 באוגוסט 2021
22י"ד אלול
אירועים בתאריך 22 באוגוסט 2021
23ט"ו אלול
אירועים בתאריך 23 באוגוסט 2021
24ט"ז אלול
אירועים בתאריך 24 באוגוסט 2021
25י"ז אלול
אירועים בתאריך 25 באוגוסט 2021
26י"ח אלול
אירועים בתאריך 26 באוגוסט 2021
27י"ט אלול
אירועים בתאריך 27 באוגוסט 2021
28כ' אלול
סליחות
אירועים בתאריך 28 באוגוסט 2021
29כ"א אלול
אירועים בתאריך 29 באוגוסט 2021
30כ"ב אלול
אירועים בתאריך 30 באוגוסט 2021
31כ"ג אלול
אירועים בתאריך 31 באוגוסט 2021