אירועי בית דניאל נובמבר 2020 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם נובמבר 2020 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1י"ד חשון
אירועים בתאריך 1 בנובמבר 2020
2ט"ו חשון
אירועים בתאריך 2 בנובמבר 2020
3ט"ז חשון
אירועים בתאריך 3 בנובמבר 2020
4י"ז חשון
אירועים בתאריך 4 בנובמבר 2020
5י"ח חשון
אירועים בתאריך 5 בנובמבר 2020
6י"ט חשון
אירועים בתאריך 6 בנובמבר 2020
7כ' חשון
אירועים בתאריך 7 בנובמבר 2020
8כ"א חשון
אירועים בתאריך 8 בנובמבר 2020
9כ"ב חשון
אירועים בתאריך 9 בנובמבר 2020
10כ"ג חשון
אירועים בתאריך 10 בנובמבר 2020
11כ"ד חשון
אירועים בתאריך 11 בנובמבר 2020
12כ"ה חשון
אירועים בתאריך 12 בנובמבר 2020
13כ"ו חשון
אירועים בתאריך 13 בנובמבר 2020
14כ"ז חשון
אירועים בתאריך 14 בנובמבר 2020
15כ"ח חשון
אירועים בתאריך 15 בנובמבר 2020
16כ"ט חשון
סיגד
אירועים בתאריך 16 בנובמבר 2020
17א' כסלו
אירועים בתאריך 17 בנובמבר 2020
18ב' כסלו
אירועים בתאריך 18 בנובמבר 2020
19ג' כסלו
אירועים בתאריך 19 בנובמבר 2020
20ד' כסלו
אירועים בתאריך 20 בנובמבר 2020
21ה' כסלו
אירועים בתאריך 21 בנובמבר 2020
22ו' כסלו
אירועים בתאריך 22 בנובמבר 2020
23ז' כסלו
אירועים בתאריך 23 בנובמבר 2020
24ח' כסלו
אירועים בתאריך 24 בנובמבר 2020
25ט' כסלו
אירועים בתאריך 25 בנובמבר 2020
26י' כסלו
אירועים בתאריך 26 בנובמבר 2020
27י"א כסלו
אירועים בתאריך 27 בנובמבר 2020
28י"ב כסלו
אירועים בתאריך 28 בנובמבר 2020
29י"ג כסלו
אירועים בתאריך 29 בנובמבר 2020
30י"ד כסלו
אירועים בתאריך 30 בנובמבר 2020