אירועי בית דניאל ינואר 2022 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם ינואר 2022 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ח טבת
אירועים בתאריך 1 בינואר 2022
2כ"ט טבת
אירועים בתאריך 2 בינואר 2022
3א' שבט
אירועים בתאריך 3 בינואר 2022
4ב' שבט
אירועים בתאריך 4 בינואר 2022
5ג' שבט
אירועים בתאריך 5 בינואר 2022
6ד' שבט
אירועים בתאריך 6 בינואר 2022
7ה' שבט
אירועים בתאריך 7 בינואר 2022
8ו' שבט
אירועים בתאריך 8 בינואר 2022
9ז' שבט
אירועים בתאריך 9 בינואר 2022
10ח' שבט
אירועים בתאריך 10 בינואר 2022
11ט' שבט
אירועים בתאריך 11 בינואר 2022
12י' שבט
אירועים בתאריך 12 בינואר 2022
13י"א שבט
אירועים בתאריך 13 בינואר 2022
14י"ב שבט
אירועים בתאריך 14 בינואר 2022
15י"ג שבט
אירועים בתאריך 15 בינואר 2022
16י"ד שבט
אירועים בתאריך 16 בינואר 2022
17ט"ו שבט
אירועים בתאריך 17 בינואר 2022
18ט"ז שבט
אירועים בתאריך 18 בינואר 2022
19י"ז שבט
אירועים בתאריך 19 בינואר 2022
20י"ח שבט
אירועים בתאריך 20 בינואר 2022
21י"ט שבט
אירועים בתאריך 21 בינואר 2022
22כ' שבט
אירועים בתאריך 22 בינואר 2022
23כ"א שבט
אירועים בתאריך 23 בינואר 2022
24כ"ב שבט
אירועים בתאריך 24 בינואר 2022
25כ"ג שבט
אירועים בתאריך 25 בינואר 2022
26כ"ד שבט
אירועים בתאריך 26 בינואר 2022
27כ"ה שבט
אירועים בתאריך 27 בינואר 2022
28כ"ו שבט
אירועים בתאריך 28 בינואר 2022
29כ"ז שבט
אירועים בתאריך 29 בינואר 2022
30כ"ח שבט
אירועים בתאריך 30 בינואר 2022
31כ"ט שבט
אירועים בתאריך 31 בינואר 2022