אירועים ב-21.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה