אירועים ב-30.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה