אירועים ב-31.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה