אירועים ב-24.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה