אירועי בית דניאל נובמבר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם נובמבר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1ג' חשון
2ד' חשון
אירועים בתאריך 2 בנובמבר 2019
3ה' חשון
אירועים בתאריך 3 בנובמבר 2019
4ו' חשון
אירועים בתאריך 4 בנובמבר 2019
5ז' חשון
יום העלייה
אירועים בתאריך 5 בנובמבר 2019
6ח' חשון
7ט' חשון
8י' חשון
9י"א חשון
אירועים בתאריך 9 בנובמבר 2019
10י"ב חשון
אירועים בתאריך 10 בנובמבר 2019
11י"ג חשון
אירועים בתאריך 11 בנובמבר 2019
12י"ד חשון
אירועים בתאריך 12 בנובמבר 2019
13ט"ו חשון
14ט"ז חשון
15י"ז חשון
16י"ח חשון
אירועים בתאריך 16 בנובמבר 2019
17י"ט חשון
אירועים בתאריך 17 בנובמבר 2019
18כ' חשון
אירועים בתאריך 18 בנובמבר 2019
19כ"א חשון
אירועים בתאריך 19 בנובמבר 2019
20כ"ב חשון
21כ"ג חשון
22כ"ד חשון
אירועים בתאריך 22 בנובמבר 2019
23כ"ה חשון
אירועים בתאריך 23 בנובמבר 2019
24כ"ו חשון
אירועים בתאריך 24 בנובמבר 2019
25כ"ז חשון
אירועים בתאריך 25 בנובמבר 2019
26כ"ח חשון
אירועים בתאריך 26 בנובמבר 2019
27כ"ט חשון
סיגד
28ל' חשון
29א' כסלו
30ב' כסלו
אירועים בתאריך 30 בנובמבר 2019