אירועים ב-11.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה