אירועים ב-25.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה