אירועים ב-18.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה