אירועים ב-14.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה