אירועים ב-23.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה