אירועים ב-25.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה