אירועים ב-19.11.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה