אירועים ב-28.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה