אירועים ב-17.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה