אירועים ב-10.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה