אירועים ב-30.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה