אירועים ב-26.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה