אירועים ב-23.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה