אירועים ב-22.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה