אירועים ב-19.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה