אירועים ב-16.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה