אירועים ב-12.11.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה