אירועים ב-29.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה