אירועים ב-26.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה