אירועים ב-22.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה