אירועים ב-19.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה