אירועים ב-17.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה