אירועים ב-16.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה