אירועים ב-12.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה