אירועים ב-28.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה