אירועים ב-21.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה