אירועים ב-14.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה