אירועים ב-11.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה