אירועים ב-18.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה