פסיקת בג"ץ גיור רפורמי

*שימו לב* בעקבות פסיקת בג"ץ המכירה בגיור הרפורמי לצורך מתן אזרחות, להלן הטפסים שיש למלא לצורך קבלת מעמד עולה:

שאלון גיור בארץ לצורך מעמד עולה

Questionnaire – Aliyah status based on conversion preformed in Israel

Анкета для прошедших Гиюр в Израиле для подачи просьбы на гражданство и статус репатрианта

על פי החלטת בג"ץ מיום 1.3.21, על הרשויות להכיר ביהודים שעברו בישראל גיור רפורמי או קונסרבטיבי לפי חוק השבות.

משמעות הדבר היא שאם התגיירתם/ן בגיור רפורמי וברשותכם אשרת א-5 (מעמד של תושבות ארעית), יש לכם/ן זכאות להתאזרחות מיידית. אנא מלאו את הטפסים בקישורים שלמעלה, והמרכז המשפטי של התנועה הרפורמית יטפל בתיקון הרישום במשרד הפנים. נדגיש, שהחלטת בג"צ איננה נוגעת למי שהם כבר אזרחים. אם התגיירתם/ן דרכנו, אתם/ן אזרחים ואזרחיות, וטרם נרשמתם במשרד הפנים, אנא פנו למרכז הרפורמי לדת ומדינה: 03-6958218

הגיור הרפורמי מוכר במשרד הפנים ובתעודת הזהות של המתגייר יהיה רשום בסעיפי הלאום והדת: יהודי.

הגיור הרפורמי אינו מוכר על ידי הרבנות, אולם אנו מציעים אלטרנטיבה גם בטקסי חתונה, ועורכים אותם באופן שוויוני ומכבד. כל המתגיירים רפורמית, יכולים גם להינשא בחתונה רפורמית, כפי שעושים מאות זוגות בשנה.

>לפרטים על הליך הגיור בבית בבית דניאל

>פרטים על חתונה רפורמית