אירועי בית דניאל ספטמבר 2021 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם ספטמבר 2021 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ד אלול
אירועים בתאריך 1 בספטמבר 2021
2כ"ה אלול
אירועים בתאריך 2 בספטמבר 2021
3כ"ו אלול
אירועים בתאריך 3 בספטמבר 2021
4כ"ז אלול
אירועים בתאריך 4 בספטמבר 2021
5כ"ח אלול
אירועים בתאריך 5 בספטמבר 2021
6כ"ט אלול
ערב ראש השנה
אירועים בתאריך 6 בספטמבר 2021
7א' תשרי
ראש השנה 5782
אירועים בתאריך 7 בספטמבר 2021
8ב' תשרי
ראש השנה יום ב׳
אירועים בתאריך 8 בספטמבר 2021
9ג' תשרי
צום גדליה
אירועים בתאריך 9 בספטמבר 2021
10ד' תשרי
אירועים בתאריך 10 בספטמבר 2021
11ה' תשרי
אירועים בתאריך 11 בספטמבר 2021
12ו' תשרי
אירועים בתאריך 12 בספטמבר 2021
13ז' תשרי
אירועים בתאריך 13 בספטמבר 2021
14ח' תשרי
אירועים בתאריך 14 בספטמבר 2021
15ט' תשרי
ערב יום כפור
אירועים בתאריך 15 בספטמבר 2021
16י' תשרי
יום כפור
אירועים בתאריך 16 בספטמבר 2021
17י"א תשרי
אירועים בתאריך 17 בספטמבר 2021
18י"ב תשרי
אירועים בתאריך 18 בספטמבר 2021
19י"ג תשרי
אירועים בתאריך 19 בספטמבר 2021
20י"ד תשרי
ערב סוכות
אירועים בתאריך 20 בספטמבר 2021
21ט"ו תשרי
סוכות יום א׳
אירועים בתאריך 21 בספטמבר 2021
22ט"ז תשרי
סוכות יום ב׳ (חול המועד)
אירועים בתאריך 22 בספטמבר 2021
23י"ז תשרי
סוכות יום ג׳ (חול המועד)
אירועים בתאריך 23 בספטמבר 2021
24י"ח תשרי
סוכות יום ד׳ (חול המועד)
אירועים בתאריך 24 בספטמבר 2021
25י"ט תשרי
סוכות יום ה׳ (חול המועד)
אירועים בתאריך 25 בספטמבר 2021
26כ' תשרי
סוכות יום ו׳ (חול המועד)
אירועים בתאריך 26 בספטמבר 2021
27כ"א תשרי
סוכות יום ז׳ (הושענא רבה)
אירועים בתאריך 27 בספטמבר 2021
28כ"ב תשרי
שמיני עצרת
אירועים בתאריך 28 בספטמבר 2021
29כ"ג תשרי
אירועים בתאריך 29 בספטמבר 2021
30כ"ד תשרי
אירועים בתאריך 30 בספטמבר 2021