לוח אירועים דצמבר 2021 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2021 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
אירועים בתאריך 1 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 1 בדצמבר 2021
2כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2021
3כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2021
4ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
אירועים בתאריך 4 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 4 בדצמבר 2021
5א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
אירועים בתאריך 5 בדצמבר 2021
6ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2021
7ג' טבת
אירועים בתאריך 7 בדצמבר 2021
8ד' טבת
אירועים בתאריך 8 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 8 בדצמבר 2021
9ה' טבת
אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2021
10ו' טבת
אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2021
11ז' טבת
אירועים בתאריך 11 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 11 בדצמבר 2021
12ח' טבת
אירועים בתאריך 12 בדצמבר 2021
13ט' טבת
אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2021
14י' טבת
עשרה בטבת
אירועים בתאריך 14 בדצמבר 2021
15י"א טבת
אירועים בתאריך 15 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 15 בדצמבר 2021
16י"ב טבת
אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2021
17י"ג טבת
אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2021
18י"ד טבת
אירועים בתאריך 18 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 18 בדצמבר 2021
19ט"ו טבת
אירועים בתאריך 19 בדצמבר 2021
20ט"ז טבת
אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2021
21י"ז טבת
אירועים בתאריך 21 בדצמבר 2021
22י"ח טבת
אירועים בתאריך 22 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 22 בדצמבר 2021
23י"ט טבת
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2021
24כ' טבת
אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2021
25כ"א טבת
אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2021
26כ"ב טבת
אירועים בתאריך 26 בדצמבר 2021
27כ"ג טבת
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2021
28כ"ד טבת
אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2021
29כ"ה טבת
אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2021
30כ"ו טבת
אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2021
31כ"ז טבת
אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2021אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2021