עיון ולימוד בבית דניאל נהלי הרשמה לקורסים בבית דניאל

אפשרויות תשלום:

  • כרטיס אשראי: במשרד, בטלפון 03-5442740 שלוחה 5, או להגיע ישירות למשרד.
  • תשלום בהמחאה: לפקודת 'בית דניאל'.
  • במזומן: נא פנו למשרד
  • תשלומים: 200 ₪ ומעלה – 2 תשלומים;  500 ₪ ומעלה 3 תשלומים; 900 ₪ ומעלה 5 תשלומים.

 שיעור ניסיון:
ניתן לבוא לשיעור ניסיון, בתשלום מראש בלבד, אלא אם כן צוין אחרת. התשלום עבור השיעור יקוזז בעת ההרשמה.

 מדיניות החזרים וביטולי הרשמה:

  • לאחר שני מפגשים לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.
  • עד 2 מפגשים – יינתן החזר כספי, בניכוי החלק היחסי ו-50 ₪ דמי טיפול והרשמה.
  • אי-הגעה אינה פוטרת מתשלום ולא יינתן בגינה זיכוי.
  • במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי וממושך, שאינו מאפשר לימודים במשך 3 שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית אל המשרד בכתב. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין ובלבד שנשלחה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים. הודעה על ביטול השתתפות תימסר בכתב בלבד באמצעות דוא"ל, פקס, דואר רגיל או מסירה ידנית.
  • פתיחת הקורסים מותנית במספר משתתפים.

 הנחות:

לחברי קהילה- 40% הנחה בהרשמה לקורסים, אלא אם כן ציון אחרת.
פנסיונרים, סטודנטים – 10% הנחה
חיילים בשירות סדיר – 40% הנחה