אירועים ב-24.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה