אירועים ב-18.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה