אירועים ב-16.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה