אירועים ב-27.11.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה